Autor: Nadire Karademir
ISBN-13: 9783330048249
Einband: Paperback
Seiten: 176
Gewicht: 278 g
Format: 220x150x11 mm
Sprache: Türkisch

Cografya Ögretmen Adaylarinin Mesleki Yeterlilikleri

Cografya Egitimi Açisindan Ampirik Bir Yaklasim
 Paperback
Sofort lieferbar | Versandkostenfrei
Bu arast rmada cografya ögretmen adaylar n n mesleki yeterliklerine yönelik haz r bulunusluk düzeyleri ve bunun çesitli degiskenlerle olan iliskisi ortaya konulmustur. Arast rma 4 farkl üniversitede 252 cografya ögretmen aday ile yürütülmüstür. Veri toplamak amac ile cografya ögretmen adaylar n n mesleki yeterliklerine yönelik haz r bulunusluk düzeyleri ölçegi kullan lm st r. Arast rmada t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Scheffer testleri kullan lm st r. Veriler aras ndaki iliski düzeyi ise Pearson Korelasyon test teknigi ile belirlenmistir. Arast rma sonucunda, cografya ögretmen adaylar n n mesleki yeterliklerine yönelik haz r bulunusluk düzeylerinin yeterli seviyede oldugu belirlenmistir. Cinsiyet, ögrenim gördükleri üniversite, s n f, okul mezuniyet alan , yasan lan yerlesim birimi, arazi çal smalar na kat l m durumu gibi degiskenlere göre anlaml farkl l klar oldugu, mezun olunan okul türü, bölüm tercih s ralamas , is kayg s , ögretmenlik yapmay düsünme ve sosyal kültürel faaliyetlere kat l m durumu gibi degiskenlerin mesleki yeterliklerine göre haz r bulunusluk düzeylerini etkilemedigi sonucuna ulas lm st r.
Autor: Nadire Karademir
Lisansini 1991'de, Yüksek Lisansini 1994'te, doktorasini 2012 yilinda Gazi Üniversitesi'nde tamamladi. 1991-1995 yillari arasinda Gazi Üniversitesi'nde Ars. Gör. olarak çalisti. 1995-2012 yillari arasi ögretim görevlisi olarak, 2012'den beri de ögretim üyesi olarak Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Cografya Bölümü'nde çalismaktadir.

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: Nadire Karademir
ISBN-13 :: 9783330048249
ISBN: 3330048247
Verlag: LAP Lambert Academic Publishing
Gewicht: 278g
Seiten: 176
Sprache: Türkisch
Sonstiges: Taschenbuch, 220x150x11 mm