Autor: Andrzej Wieczorek
ISBN-13: 9783640243655
Einband: Ebook
Seiten: 147
Sprache: Polnisch
eBook Typ: Adobe Digital Editions
eBook Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
Systemvoraussetzungen
Wplyw wysokosci uzebienia na miedzyzebne sily dynamiczne w przekladniach
Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

Wplyw wysokosci uzebienia na miedzyzebne sily dynamiczne w przekladniach

 Ebook
Sofort lieferbar
Scientific Study from the year 2009 in the subject Engineering - Mechanical Engineering, Schlesische Technische Universitaet, 158 entries in the bibliography, language: Polish, abstract: Integralnymi urz?dzeniami wchodz?cymi w sk?ad wi?kszo?ci uk?adów nap?dowych maszyn górniczych s? przek?adnie z?bate, wobec których stawiane s? wymagania ...
Integralnymi urzadzeniami wchodzacymi w sklad wiekszosci ukladów napedowych maszyn górniczych sa przekladnie zebate, wobec których stawiane sa wymagania wysokiej trwalosci eksploatacyjnej. Przekladnie musza spelnic nie tylko to wymaganie, ale takSe cechowac je powinna wysoka niezawodnosc oraz zminimalizowany stosunek masy do przenoszonej mocy. JeSeli uwzglednimy specyficzna wlasciwosc maszyn górniczych, zwlaszcza maszyn przodkowych, przejawiajaca sie wystepowaniem stochastycznie zmiennego obciaSenia roboczego z duSa iloscia impulsowych przeciaSen, to moSna przyjac, Se czesto elementy przekladni, a zwlaszcza kola zebate, loSyska, polaczenia oraz waly, sa naraSone na przenoszenie losowych wysokich obciaSen, powodujacych liczne awarie i przedwczesna utrate trwalosci. Pozwala to stwierdzic, Se trwalosc aktualnie eksploatowanych w kopalniach przekladni zebatych napedów maszyn górniczych nie jest zadowalajaca i czesto nieprzekracza 10000 godzin. Swiadcza o tym informacje zródlowe pochodzace z zakladów naprawczych oraz z raportów oddzialów maszynowych kopaln wegla kamiennego, które wskazuja, Se trwalosc przekladni zebatych pracujacych w ukladach napedowych maszyn górniczych, w porównaniu z podobnymi przekladniami pracujacymi w innych galeziach przemyslu, jest zbyt niska. Zwiekszenie ich trwalosci w stopniu porównywalnym do czasu uSytkowania przekladni w innych galeziach przemyslu (30000-50000 h), przyniosloby znaczace oszczednosci. Ponadto rozwój nowoczesnych maszyn i urzadzen górniczych musi zakladac istotny wzrost wymagan funkcjonalnych stawianych tym przekladniom zebatym. Dotyczy to szczególnie tendencji zwiekszania mocy silników napedowych maszyn górniczych, co pociaga za soba koniecznosc zmiany nie tylko materialu z jakiego sa wykonywane elementy przekladni, ale takSe postaci konstrukcyjnej tych elementów, a zwlaszcza parametrów uzebien kól.

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: Andrzej Wieczorek
ISBN-13 :: 9783640243655
ISBN: 364024365X
Verlag: GRIN Verlag
Größe: 14104 KBytes
eBook Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
eBook Typ: Adobe Digital Editions
Seiten: 147
Sprache: Polnisch
Sonstiges: Ebook

Kopierschutz

Adobe-DRM

Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.

Wasserzeichen-DRM

Das sogenannte Soft-DRM erlaubt das Kopieren und die Weitergabe an Dritte. Im Buch werden allerdings Informationen zum eBook-Kauf an sichtbaren und unsichtbaren Stellen (Wasserzeichen) eingetragen – z.B. Ihre E-Mail-Adresse oder die Transaktions-Nummer. Illegale Kopien eines eBooks können dadurch jederzeit zu Ihnen zurückverfolgt werden.

eBooks ohne DRM

Hierbei handelt es sich um eBooks ohne Kopierschutz. Allerdings ist auch hier eine Weitergabe an DDritte nicht zulässig, weil Sie nur die Rechte zur persönlichen Nutzung erwerben.

Dateiformate

EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belle­tristik und Sach­büchern. Der Fließ­text wird dynamisch an die Display- und Schrift­größe ange­passt. Auch für mobile Lese­geräte ist EPUB daher gut geeignet.

PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seiten­layout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smart­phone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID und die Software Adobe Digital Editions (kostenlos).

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID sowie eine kostenlose App.